Sandra Apsāne

kp3

Sandra ir ieguvusi Starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikāciju. Pirms pievienošanās SIA “Potapoviča un Andersone” Sandra deviņus gadus strādājusi SIA “PricewaterhouseCoopers”, no kuriem pēdējos trīs gadus par vecāko menedžeri revīzijas un darījumu nodrošināšanas pakalpojumu nodaļā. Sandra divus gadus ir strādājusi arī finanšu direktores amatā ražošanas uzņēmumā.

Sandrai ir plaša pieredze vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, nekustamo īpašumu, ražošanas, pakalpojumu un komunālās saimniecības uzņēmumu revīzijā. Sandra vadījusi arī dažādu uzņēmumu padziļinātas izpētes projektus gan potenciālo investoru, gan finansētāju uzdevumā.

sandra.apsane@p-a.lv ← Speciālisti