Par mums

SIA “Potapoviča un Andersone” ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci 2003. gada 6. februārī. Komercsabiedrība ieņem stabilu vietu Latvijas lielāko revīzijas uzņēmumu vidū.

MŪSU PAMATPRINCIPI

  • godprātība un objektivitāte;
  • vadošo speciālistu piedalīšanās visos pakalpojumu sniegšanas posmos un tieša saziņa ar lēmumu pieņēmējiem;
  • augstas prasības attiecībā uz mūsu speciālistu reputāciju, kvalifikāciju un pieredzi;
  • individuāla un radoša pieeja konstruktīvu risinājumu sasniegšanā;
  • atsaucība un vēlme palīdzēt;
  • viegla saskarsme un sadarbība.

NEATKARĪBA UN ĒTIKA

SIA “Potapoviča un Andersone” neatkarības nodrošināšanas politika un procedūras balstītas uz Latvijas Republikas likuma “Par zvērinātiem revidentiem” un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa prasībām attiecībā uz neatkarības nodrošināšanu. Šīs procedūras ietver regulāru personāla apmācību profesionālās ētikas, tai skaitā neatkarības, prasību jomā, kā arī atbildību par šo normu ievērošanu, kas ietverta gan līgumattiecībās ar darbiniekiem un ekspertiem, gan regulāras interešu deklarēšanas un rakstisku neatkarības apliecinājumu formā.

KVALITĀTES KONTROLE

SIA “Potapoviča un Andersone” ir pakļauta Latvijas Republikas Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Visas LZRA kvalitātes pārbaudes apstiprinājušas prakses atbilstību piemērojamām likumu un profesionālo standartu prasībām.