Pakalpojumi

Mēs piedāvājam plašu finanšu, grāmatvedības, nodokļu un citu uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumu spektru.

Mūsu pieeja bāzēta uz regulāru kontaktu uzturēšanu ar mūsu klientiem, kas nodrošina izpratni par uzņēmuma darbību, kā arī riskiem un problēmām, ar ko sastopas uzņēmuma vadība. Uzskatām, ka klienta uzņēmējdarbības izpratne ir stūrakmens kvalitatīviem revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumiem, savukārt tās efektīvs izmantojums ir iespējams tikai ar kvalificētu speciālistu komandu.

Mūsu pamatpakalpojumi

  • finanšu pārskatu revīzija un pārbaude;
  • reorganizācijas un iegādes darījumu atbalsts, t. sk. uzņēmuma darbības izpēte;
  • lietpratēja uzdevumi Komerclikumā noteiktos gadījumos, kā arī atbilstoši klienta dotam uzdevumam;
  • īpaša mērķa revīzijas un radniecīgi pakalpojumi;
  • pakalpojumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmas izveidi un attīstību;
  • konsultācijas finanšu un vadības grāmatvedībā;
  • citi ar uzskaiti, finanšu informācijas sagatavošanu un analīzi un iekšējās kontroles procesiem saistīti lietpratēja pakalpojumi.

Esam uzkrājuši apjomīgu pieredzi, sniedzot profesionālus pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem, t. sk. valsts un pašvaldību kontrolētiem uzņēmumiem un Latvijā kotētiem uzņēmumiem, šādās nozarēs: ražošana, transports, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tūrisms, telekomunikācijas, ieguldījuma fondi, sabiedriskie pakalpojumi, medicīna, būvniecība, kokapstrāde, sports un izglītība, lauksaimniecība, nekustamie īpašumi un masu mediji.