Lolita Čapkeviča

kp3

Lolita ir Latvijas zvērināta revidente, kā arī Starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedre. Tāpat Lolita ir IIA (The Institute of Internal Auditors) biedre un sertificēta iekšējā auditore (CIA). Lolita pievienojās SIA “Potapoviča un Andersone” komandai 2019. gada oktobrī, un līdz tam vairāk kā 20 gadus strādāja PricewaterhouseCoopers SIA, no 2008. līdz 2019.gadam - revīzijas direktores un valdes locekles amatā.

Lolita ir guvusi plašu pieredzi darbā ar klientiem, kas pārstāv dažādas nozares, tādas kā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, ražošana, būvniecība, degvielas tirdzniecība, IT pakalpojumi, ēku apsaimniekošana, mežu apsaimniekošana, elektrības un gāzes tirdzniecība, gāzes sadale, koģenerācija, transports un loģistika, medikamentu tirdzniecība, ne-banku kreditēšana u.c.

Lolitas esošo un bijušo revīzijas klientu vidū ir biržā kotētas sabiedrības. Lolita labi pārzin Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus (SFPS) un sniedz arī grāmatvedības konsultācijas.

Lolita ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle no 2020.gada (tāpat no 2005. līdz 2018. gadam).

lolita.capkevica@p-a.lv ← Speciālisti