Kristīne Andersone

KRISTĪNE POTAPOVIČA

Kristīne ir Latvijas zvērināta revidente kopš 1995. gada, kā arī Starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedre kopš 1999. gada. Pirms SIA Andersone un Andersone izveidošanas Kristīne astoņus gadus ir strādājusi PricewaterhouseCoopers. Kopš porfesionālās kvalifikācijas iegūšanas Kristīne ir pastāvīgi strādājusi dažādu nozaru finanšu pārskatu revīzijas un profesionālo pakalpojumu jomā.

Kristīne tika ievēlēta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdē (LZRA) 1998. gadā un turpināja tajā darboties līdz 2014. gada martam, laikā no 2002. līdz 2005. gadam, kā arī no 2008. līdz 2011. gadam Kristīne bija Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas priekšsēdētājas vietniece, bet no 2005. līdz 2008. gadam viņa ieņēma priekšsēdētājas amatu un pārstāvēja LZRA Eiropas grāmatvežu federācijas (FEE) padomē, bez tam Kristīne ir vadījusi Ētikas komiteju un piedalījusies zvērinātu revidentu eksaminēšanā.

Kristīne ir ieņēmusi VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka Revīzijas komitejas priekšsēdētājas un VAS Latvenergo Revīzijas komitejas locekles amatu.

 

kristine.andersone@p-a.lv ← Speciālisti