Anna Temerova-Allena

kp2

Anna ir Latvijas zvērināta revidente, kā arī Starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedre. Tāpat Anna ir IIA (The Institute of Internal Auditors) biedre un sertificēta iekšējā auditore (CIA). Pirms pievienošanās SIA “Potapoviča un Andersone” Anna ilgstoši strādājusi SIA “Ernst Young Baltic”, no kuriem pēdējos četrus gadus kā revīzijas nodaļas direktore.

Kopš 2002. gada Anna ir bijusi atbildīgā zvērinātā revidente dažādu nozaru uzņēmumu revīzijās gan starptautiskos, gan vietējos uzņēmumos, tai skaitā uzņēmumos, kas kotēti biržā. Visplašākā pieredze iegūta šādās nozarēs: vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, ražošana, nekustamā īpašuma attīstība un pārvaldība, naftas/degvielas tirdzniecība, transports, enerģijas ražošana un pakalpojumu sniegšana, medikamentu tirdzniecība, izdevniecība.

Anna vadījusi arī iekšējās revīzijas un krāpšanās risku identificēšanas un novēršanas pakalpojumu projektus.

anna.temerova-allena@p-a.lv ← Speciālisti